Het samen-leven wordt gezien vanuit 3 perspectieven: Ik vanuit kunstinstallatie OOG, De Ander met voorstelling LOS over de angst voor verlies, en ONS met een programma naar Onderzoek Naar Samenleven (O.N.S.)

Partners

Het stadsproject OOG Den Bosch is een co-productie van Stichting Nieuwe Helden en Het Zuidelijk Toneel, komt tot stand door samenwerking met 36 partners waaronder de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Theaterfestival Boulevard, Verkadefabriek, dnbsch, Canon, De Muzerije, Makershuis, Intro In situ, Van Riel en ontvangt subsidie van o.a. BKKC (impulsgeldenprogramma).

Het stadsproject OOG Den Bosch is bij uitstek een samenwerkingsproject ‘made in Brabant’. Het bijzondere is dat het project niet alleen plaatsvindt in de stad, maar ook ingebed is in, en tot stand komt met en door de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant.

Door het leggen van verbindingen, het delen van kennis en netwerk kan dit multidisciplinaire project tot stand komen. Het project kent daarom vele samenwerkingspartners binnen de verschillende perspectieven. Hieronder staan al onze partners en subsidiënten: